Distance Sales Contract
SATICI

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

 

Ünvanı:

Popseecul Design and Textile Trade Limited Company.

Adres:

Kuşbakışı cad. Altunizade Mah. No:35 Üsküdar-İstanbul

Telefon:

+90 216 554 09 93

E-mail:

contact@psc-brand.com

Kep Mersis

NO


0732071560155383

 

ALICI

 

Adı:

X ( Kısaca ‘Müşteri yada Tüketici’ olarak anılacaktır.)

Teslimat Adresi:

X

Fatura Adresi:

x

Telefon:

x

E-mail:

x

TC No:

X

 

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait psc-brand.com isimli internet sitesinden elektronik ortamda 3. Maddede siparişini yaptığı işbu Sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını oluşturur.

İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. • SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

 1. Sözleşme konusu malın temel özellikleri:

Ürünlerin Cinsi ve türü, Adet, Marka/Ürün Adı , Detayı, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

 

ÜRÜN KODU

ÜRÜN ADI

ADET

BİRİM FİYAT

TUTAR

X

X

X

X

X

 

KARGO TUTARI :

0.00 TL

NET TOPLAM (K.D.V. Dahil) :

X

 

 1. ÖdemeŞekli : Kredi Kartı
 2. Kargo Şirketi : Standard Shipping

Teslimat Adresi : X

Fatura Adresi : X

Teslim Edilecek Kişi : X

 Kargo Ücreti : X TL

200 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti alınmamaktadır.

Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 • TESLİMAT

Teslimat, Popseecul tarafından kargo aracılığı yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş gün, her hâlükârda 30 günlük yasal süresi içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır.

Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır.

Grev, lokavt, tabii afetler, ayaklanma, halk hareketleri, nükleer risk ve tehlike, savaş, istila, ihtilal, iç savaş, sabotaj ve yangın halleri gibi olağanüstü durumlarda, indirim dönemlerinde ve alıcıdan kaynaklanan (adreste bulunmama, teslim alacak yetkilinin olmaması, alıcının adresten taşınmış olması, vb.) durumlarda teslimat süresi ve koşulları değişkenlik gösterebilir.

 • CLİCK&STYLE TESLİMAT

Sadece Click&Style seçimi ile almış olduğunuz ürünlere özel belirtilen mağazalarımızdan 10 gün içinde mağazamız stil danışmanından randevu alarak ürününüzü teslim alabilirsiniz. Teslim süresi içinde ürünün alınmaması halinde, ürününüz 30 gün içinde teslimat için belirtmiş olduğunuz adrese gönderilecektir. • CAYMA HAKKI

Tüketici, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, kararını bildiren açık bir beyanda bulunabilir. Cayma Hakkını kullanan tüketici, ürünü 10 gün içinde satcıya iade etmek zorundadır. Cayma hakkının süresi içinde kullanılmaması halinde tüketici bu hakkını kaybedecektir. • CAYMA HAKKININ KULLANIMINA VE ÜRÜNÜN İADESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

  1. Faturasız ve kutusuz ürünler iade yapılamaz.
  2. Orijinal ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. İade edilmek istenen ürünün tüm etiketleri ürünün üzerinde olmalı ve tadilat görmemiş olmalıdır.
  3. İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte sizdeki tüm kopyaları ile faturanın aslı ve iade takip numaranızı göndermeniz gerekmektedir.
  4. İade etmek istediğiniz ürünler için kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. ücretsiz gönderiden faydalanabilmek için, paketinizi anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile Satıcı'nın yukarıda belirtilen adresine ulaştırmalısınız. Diğer kargo şirketleriyle gönderilen iadelerde kargo ücreti alıcıya aittir.
  5. Kozmetik ürünlerinin iadesi mümkün değildir.
  6. Gelen ürün öncelikle Popseecul tarafından incelenir. Yukarıdaki şartlara uygun ise iade işlemi başlatılır. İade işlemi onaylandığında alıcıya İADE TALEBİNİZ ONAYLANMIŞTIR konulu mail gönderilerek bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirmeden sonra yasal süre olan 14 gün ( ondört ) içerisinde ürün ücreti kredi kartınıza iade  edilir.
  7. Alıcı ürünü isterse Popseecul mağazalarında iade yapabilir. Mağazalardan yapılan iade durumunda ürünün ücreti Popseecul Design and Textile Trade Limited Company tarafından alıcının kredi kartına yasal süre 10 iş günü içerisinde iade edilir. Alıcı isterse ürünün ücreti tutarında iade kartı ( exchange card ) alabilir. İade kartı Popseecul mağazalarında geçerlidir.
  8. Alıcı ürün satın aldığı ürünü, ürün gammı uygun olduğu takdirde Popseecul mağazalardan değişim yapabilir.

Cayma hakkının istisnaları

 1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • DİĞER HÜKÜMLER

   1. İşbu sözleşme Türk Hukuku kuralları çerçevesinde oluşturulmuş olup, geçerliliği ve bağlayıcılığı Türk Hukuku kuralları çerçevesinde olacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak herhangi bir ihtilafta İstanbul ( Anadolu ) Mahkemeleri yetkili olacaktırŞikayet ve itiraz konusunda başvurular T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’ca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
   2. Tarafların, bu sözleşmenin imzalandığı sırada belirttikleri adreslerin değişmesi halinde yeni tebligat adreslerini adres değişikliğine ilişkin olduğunu açıkça bildirir iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak bildirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde, eski adrese yapılmış tebligatların geçerli olacağı kabul edilmiş sayılacaktır.
   3. İşbu sözleşmeye ilişkin damga vergisi SATICI tarafından ödenecektir.
   4. İşbu sözleşmede verilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.
 • ALICI'NIN BEYANI

ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgiler de dahil olmak üzere işbu sözleşmede yer alan Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 • İMZA YERİ VE TARİHİ