DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
Added to the Shopping Basket
up

Terms of Use

Terms of Use

All rights of https://www.psc-brand.com belong to Popseecul Design and Textile Trade Limited Company (PSC).
The terms and conditions below concern all website members and users. Please carefully read the information below before using the website.

 

1.Statement

Your registration to the website depends on accepting the terms and conditions mentioned on the PSC website. The use of the website means that you have accepted the terms and conditions. All contents on the website, ideas and any information or data presented on the website are under the right of PSC.

Customers who are 18+ are eligible to register through the website. Customers who are approved by PSC; including legal entities, and those who have completed the membership form are able to be become a “MEMBER”.

Everyone who visits the PSC website, who uses the PSC shop or connects to www.psc-bran.com in any other way is considered a ‘USER’. USERS are obligated to accept the terms and conditions in order to use the website.

 

2.Service Content

The PSC website (www.psc-brand.com) is the only place that sells PSC products directly, excluding stockists. After the products have been sold, the availability and state of the product are checked by the PSC team. PSC is obliged to send the products to the appropriate customer undamaged on time. 

 

3.Terms and Conditions

PSC continuously checks the accuracy and timelines of the information available on the website. However, members and users must be aware that this information may not be always be up to date.

PSC reserves the right to cancel the membership of a user at any time without justification.
All information, articles, pictures, slogans, brands and other sign, order, etc. are the sole property of PSC.  Any attempt of partial and total imitation of trade, publication, distribution of merchandise will be subject to section 5846 of civil and criminal penalties.
The member is obliged to use the credit card safely. PSC is not liable for any direct and indirect inconveniences.

PSC may terminate any agreement with member without any notice.

PSC has the rights to make changes on the website and shut it down for any appropriate reason.

Users and members agree to comply with the general ethics and adherence to all applicable national and international laws and are obliged to act in accordance with regulations, communication and internet security. Any given comments or concerns made by the customers must be ethically appropriate.

Any transaction which leads to hardware and software systems damage, or adversely affects the operation of the website is prohibited.
 
Customers are responsible for the consequences that may arise due to sharing their passwords. If the details provided by the customers are incorrect, PSC will not be held responsible.

PSC doesn’t allow users to violate the website Terms of Use and the above rules. If otherwise; PSC will take the right security measures, and legal proceedings.

PSC has no legal or criminal liability for any direct and indirect damages on the website, caused by computer viruses, trojans, and similar malware which may be exposed due to access to the data, and any information provided by the webpage. 
The Terms of Use of this website and disputes arising from the membership agreement are subject to Turkish Law and Istanbul Central Courts and Execution Offices are authorized.

 

4.User Agreement

The personal data and the personal information that I have provided within this form, covers the scope of Regulation of Electronic Commerce No. 6563 which contributes the purpose of information such as campaigns, discounts, sales history, invoices, delivery of the products, newsletters, promotion and campaign information, marketing communications, customer analysis, customer loyalty and similar purposes. Popseecul Design and Textile Trade Limited Company follows The Principle Protection of Personal Data, law number 6698, that composes sales history, creation and cut of invoices, product delivery newsletters, information about promotions and campaigns, marketing communications customer analysis, customer loyalty, custom production, and processes such, data realization of the objectives , to all business partners and all related institutions appropriately.
Under the protection rights, interests and reputation of Popseecul Design and Textile Trade Limited Company's execution of third party business partners, services / supports / consultancy or cooperated or projects / programs / financing partners, operations, processes, goals and strategies require to be shared with suppliers, company officials, banks, funds, companies and other third parties or organizations must be appropriate to PSC operations, aim and strategy.

I accept and declare that I expressly consent to my personal data if I am missing or processed incorrectly, requesting that they be corrected and notified to third parties to whom my personal data have been transferred to. I would like to ;

i) learn whether my personal data has been processed, (ii) request information on my personal data if it has been processed, (iii) learn the purpose of processing personal data and whether my data is used for its purpose, (iv) learn from third parties to whom my personal data have been transferred; and (v)  accept and declare that I expressly consent to my personal data if I am missing or processed incorrectly.

Kullanım Koşulları

İşbu https://www.psc-brand.com sitesinin (“Site”) tüm hakları Popseecul Tasarım ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi’ne (“PSC”) aittir. Sitenin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Siteyi kullanmadan önce aşağıdaki Site Kullanım Koşullarını (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz.

 

I. Açıklama

Site’ye üyelik, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Site'nin kullanımı, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere PSC, Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. PSC’nin Site Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, Sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürülüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya Site’nin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur. Site’ye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve PSC tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler "ÜYE" olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler.

Site’ye giriş yapan, Site’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler(“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan PSC Web Sitesi Kullanım Şartları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu Yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde Siteye giriş yapan, Siteyi kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı (cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla Site’ye bağlanmış olan veya Site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

 

II. Hizmet İçeriği

PSC'nin, Site üzerinden vereceği hizmet; PSC online shop sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, PSC'nin stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

 

III. Genel Koşul ve Hükümler

PSC, Sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Üyeler ve Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

PSC, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Site’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran PSC’nin mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Satan Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

Üye, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. PSC, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

PSC, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Kullanıcı veya üyenin sözleşmeyi devri, hükümsüzdür.

PSC mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar ve Üyeler, Site’yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullanıcıların Siteye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

Sitenin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veya yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla Siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

Üyeler, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti PSC’nİn sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı PSC’nin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

PSC, Site Kullanım Koşulları’na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Site’nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili PSC’nİn hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle PSC’den her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Şahsıma ait bildirmiş olduğum, işbu form ile yazılı olarak verdiğim bilgiler ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde tarafınıza sağladığım tüm kişisel verilerimin; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi kapsamında, kampanya, indirim gibi bilgilendirme maksatlı olmak üzere ve Popseecul Tasarım ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi, iş ortakları, çalıştığı tüm kurumlara 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, satış tarihçesi oluşturmak, fatura oluşturmak, fatura kesmek, ürün teslim etmek, newsletter göndermek, promosyon ve sair çeşitli kampanyalar hakkında bilgilendirmek, pazarlama iletişimi yapmak, müşteri analizi yapmak, müşteri sadakatini artırmak, özel üretim yapmak ve benzeri amaçlar için işlenmesine ve söz konusu veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Popseecul Tasarım ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi’nin ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi ile PSC’nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla işlenmesine, kullanılmasına, gerekli görülmesi halinde, Popseecul Tasarım ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi ile yalnızca veri işleme amacının gerektirdiği ve/veya arşivleme amacı ve sunulan hizmetin gerektirdiği durumlar kapsamında aktarılmasına Popseecul Tasarım ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerinin gerektirdiği durumlarda üçüncü kişi iş ortakları, hizmet / destek / danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan kamu / özel kurum ve kuruluşlar / şirketler, tedarikçiler, tüm Popseecul Tasarım ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi iştiraklerinin ortakları, şirket yetkilileri, bankalar, fonlar, şirketler ve sair üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmasına; (i) kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verilerim işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verimin işleme amacını ve verilerimin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve (v) kişisel verilerim eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve bunun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme ve (vi) kişisel verilerimin Kanun’a aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramam durumunda tazminat talep etme haklarımı saklı tutmak kaydıyla, açık şekilde rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

WE SHIP WORLDWIDE

Including your country: United States - $