DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH
Added to the Shopping Basket
up

Intellectual Property

Intellectual Property

Popseecul Design and Textile Trade Limited is the sole and legal owner of the Site (www.psc-brand.com)

Data, writings, ideas, information, expressions, images, designs, signs, slogans, banners and all other expressions on this page, as well as intellectual and industrial property rights, software, programs, page layout and presentation of this Site are the property of PSC (Popseecul Design and Textile Trade Limited Company).

Copying data or information on the Site or any of the Site extensions, or any part of any intellectual or industrial properties, including any software codes, database, site design without the prior written consent of PSC is prohibited.

PSC reserves the right to initiate, continue and conclude all kinds of legal proceedings and follow-ups under all national and international legislation including the provisions of Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works.

Fikri Sinai Mülkiyet

Site’nin, tüm Site içeriğinin ve bunların ilgili yasal hak, parça ve teferruatlarının yegane ve yasal sahibi Popseecul Tasarım ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi’dir. İşbu sayfada bulunan veriler, yazılar, fikirler, bilgiler, ibareler, resimler, tasarımlar, işaretler, sloganlar, banner ve diğer tüm ifadeler ile benzer fikri ve sınai mülkiyet hakları, yazılımlar, programlar, sayfa düzeni ve işbu Sitenin sunumu PSC’nin mülkiyetindedir. PSC’den önceden yazılı onay alınmaksızın, Sitedeki veya Site uzantılarındaki verilerin, bilgilerin veya, işbu sayfaya ilişkin her tür yazılım kodları, veritabanı, site  tasarımları da dahil olmak üzere, herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkına tabi bir unsurun kısmen ya da tamamen kopyalanması, böyle bir unsur üzerinde değişiklik yapılması, bu unsurun çoğaltılması veya yayımlanması, online ya da diğer bir iletişim aracı kullanılmak suretiyle dağıtılması, paylaşılması, gönderilmesi, kısmen ya da tamamen indirilmesi ve satılması yasaktır. PSC, yukarıda anılan yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri de dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her türlü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.

WE SHIP WORLDWIDE

Including your country: United States - $